Is het evohome Wi-Fi systeem ook geschikt voor koeling?

Het evohome systeem kent een mogelijkheid tot regelen in koelbedrijf. Daarbij onderscheiden we 2 oplossingen:

 1. Volgend, op basis van de omschakeling door de eigen voorregeling van de warmtepomp.
  Vanaf de warmtepomp schakelt een potentiaalvrij contact (hulprelais) bedraad naar klemmen 3+4 van de HCE80 het koelbedrijf in.
 2. Aansturend, op basis van de inschakeling koelbedrijf op het evohome WiFi bedienings paneel*.
  De draadloze module BDR91T aangesloten op de warmtepomp schakelt deze in koelbedrijf**. Een extra BDR91T schakelt gelijktijdig de HCE80 op klem 3+4 mee.

* De aansturende oplossing 2 is voorbehouden aan het evohome bedieningspaneel versie ATC9283000 (vanaf 2015) met softwareversie 02.00.19.33 en hoger. info firmware update
** Daarbij is het belangrijk dat de warmtepomp en het afgiftesysteem geschikt zijn voor het extern omschakelen naar koelbedrijf. Mogelijk zijn daarvoor aanpassingen aan het cv-systeem en een extra BDR91T benodigd. Raadpleeg uw installateur, leverancier of de Infolijn

De HCE80 kan tussen verwarmen en koelen geschakeld worden. Verwarmen/koelen is een typische of/of regeling, het is het één of het ander.

Het is daardoor mogelijk om de evohome te gebruiken om de gewenste zone-temperatuur tijdens koelen aan te sturen. Voor de nieuwe aansturende (oplossing 2), met zoneregelaars HCE80 (verdeler), HR91 (ventilator ondersteunde radiatoren) en BDR91T (zoneklep), wordt dit beschreven in de installatie- en gebruikersinstructie.

support hero

Voor de traditionele volgende omschakeling naar koelbedrijf (oplossing 1) kunt u de volgende configuratie aanhouden:

Als eerste dient wel de koelfunctie van de HCE80 geactiveerd te worden;

 1. Op HCE80: Hou de mode-toets voor 4 seconden ingedrukt.
 2. De Antenne LED (3e LED, links van de knoppen) brandt rood bij het indrukken en zal na 4 sec. blijven branden:
  • LED Continu groen: Verwarmen/ koelen actief
  • LED Continu rood: Verwarmen actief
 3. Druk op de installatie-toets (Antenne toets) om de instelling te wijzigen.
 4. Druk op de mode-toets om af te ronden.

De HCE80 is nu extern omschakelbaar tussen verwarmen en koelen. Dit kan niet via het evohome bedienpaneel geschakeld worden maar wordt vanaf het relaiscontact koelbedrijf van de warmtepomp bedraad naar de zwakstroom contacten 3 en 4 van de HCE80. Op deze wijze wordt dan de omschakeling verwarmen-koelen door de warmtepomp gedaan.

Verwarmen is actief, wanneer de verbinding tussen de klemmen 3 en 4 is onderbroken. De gewenste temperatuur wordt individueel per zone geregeld.

Wanneer de klemmen 3 en 4 zijn doorverbonden, is koelen actief en worden de zones op de HCE80 naar koelbehoefte open gestuurd. Er wordt dan enkel gekeken naar de centraal ingestelde temperatuur van de extra "koelzone" die aan de HCE80-zones is toegewezen voor het koelen (oranje zone LED). De ruimtetemperatuur van een individuele zone moet dan wel hoger zijn dan de centraal ingestelde temperatuur van de fictieve koelzone. Een zone die niet voor koeling is toegewezen, koelt boven 26 graden ruimtetemperatuur altijd mee.

In de evohome zone configuratie dient men dan één zone extra te gebruiken als koelzone. Als vulling voor die fictieve zone is een fictieve opnemer noodzakelijk. Gebruik daarvoor de interne voeler als deze niet gebruikt wordt, of type HCF82 die tevens in bestaande ruimte als voeler kan worden gebruikt. Dit betekent echter wel dat er maximaal 11 zones voor verwarmen kunnen worden geconfigureerd (of max. 7 zones voor versie ATC9281000).

 1. Maak via Configuratiemenu / Zone Configuratie een nieuwe zone aan met de naam Koeling.
 2. Selecteer type verwarming 'Vloerverwarming'
 3. Stuur het toewijssignaal van de zone-voeler (interne voeler of HCF82) naar de evohome regelaar.
 4. Evohome zal aangeven dat het toewijssignaal van de voeler is ontvangen.
 5. Op HCE80: Hou de rechter antenne-toets voor 2 seconden ingedrukt. 1e zone LED gaat nu knipperen. (Dit kan rood of groen zijn, afhankelijk van de software versie op de HCE80.)
 6. Druk nu twee keer kort op de antenne-toets, de 1e zone LED gaat nu oranje knipperen.Dit is de toewijsmodus voor het koelen.
 7. Op de evohome regelaar, druk op het groene symbool om het toewijssignaal uit te zenden. Als de HCE80 deze goed ontvangt dan zal de 1e zone LED permanent oranje branden.
 8. Op de evohome regelaar, druk op de pijltoets 'terug'
 9. Op de HCE80 druk de antenne-toets 3 keer kort in, de 2e zone LED gaat nu oranje knipperen. (Toewijs modus koelen zone 2)
 10. Op de evohome regelaar, druk op het groene symbool om het toewijssignaal uit te zenden. Als de HCE80 deze goed ontvangt dan zal de 2e zone LED permanent oranje branden.
 11. Herhaal deze stappen vanaf 8 voor alle zones die ook gebruikt worden om te koelen.
  • Het toewijzen voor koelen wordt herhaald tot de laatste zone die gebruikt wordt.
  • Wanneer een of meer zones niet gebruikt worden kan aan deze voorbij gegaan worden. Blijf kort op de antenne-toets drukken, totdat de HCE80 uit zijn toewijsmode gaat.
 12. Op evohome, indien klaar bevestig dan (groene vink knop) om de configuratie af te ronden.
  • Voor de Koelzone kan een tijdprogramma worden ingesteld, maar omdat het om traag afgiftesysteem gaat, gelden er beperkingen ten opzichte voor verwarming: beperk het aantal inschakelmomenten en grote temperatuurverschillen. Vloerkoeling is geen airco omdat het met een vloertemperatuur tot minimaal 19 graden (i.v.m. voorkomen van condensatie), maximaal 25 Watt warmte per vierkante meter kan absorberen.