Is het evohome Wi-Fi systeem ook geschikt voor koeling?

Het evohome systeem zelf kent geen mogelijkheid tot koelen. In de gebruikers interface is geen dergelijke optie ingebouwd.

De HCE80 zelf kan wel tussen verwarmen en koelen geschakeld worden. Verwarmen/koelen is een typische of/of regeling, het is het één of het ander.

Het is echter mogelijk om de evohome te gebruiken om het koelen aan te sturen. Deze vorm van configuratie wordt niet actief door ons ondersteund. Wij adviseren consumenten om contact op te nemen met de evohome installateur.

support hero

Als eerste dient wel de koelfunctie van de HCE80 geactiveerd te worden;

 1. Op HCE80: Hou de mode-toets voor 4 seconden ingedrukt.
 2. De Antenne LED (3e LED, links van de knoppen) brandt rood bij het indrukken en zal na 4 sec. blijven branden:
  • LED Continu groen: Verwarmen/ koelen actief
  • LED Continu rood: Verwarmen actief
 3. Druk op de installatie-toets (Antenne toets) om de instelling te wijzigen.
 4. Druk op de mode-toets om af te ronden.

De HCE80 is nu omschakelbaar tussen verwarmen en koelen. Dit kan niet via het evohome bedienpaneel geschakeld worden maar kan mbv. een losse schakelaar gaan of, indien mogelijk, een kabel van de warmtepomp naar de contacten 3 en 4 van de HCE80, waarbij dan de overschakeling verwarmen-koelen door de warmtepomp wordt gedaan.

Verwarmen is actief, wanneer de verbinding tussen de klemmen 3 en 4 is onderbroken.

Wanneer de klemmen 3 en 4 zijn doorverbonden, is koelen actief. Er wordt dan enkel gekeken naar de meting gedaan door de voeler die gekoppeld is aan de koelzone en worden alleen die zones op de HCE80 open gestuurd die zijn toegewezen voor het koelen (oranje LED).

In de evohome zone configuratie dient men dan één zone te gebruiken als koelzone. Dit betekent echter wel dat er maximaal 11 zones voor verwarmen kunnen worden geconfigureerd.

 1. Maak via configuratiemenu / zone configuratie een nieuwe zone aan met de naam Koeling.
 2. Selecteer type verwarming 'vloerverwarming'
 3. Stuur het toewijssignaal van de zone-voeler (thermostaat) naar de evohome regelaar (kijk in documentatie voor juiste stappen)
 4. Evohome zal aangeven dat het toewijssignaal van de voeler is ontvangen.
 5. Op HCE80: Hou de antenne-toets voor 2 seconden ingedrukt. 1e zone LED gaat nu knipperen. (Dit kan rood of groen zijn, afhankelijk van de software versie op de HCE80.)
 6. Druk nu twee keer kort op de antenne-toets, de 1e zone LED gaat nu oranje knipperen.Dit is de toewijsmodus voor het koelen.
 7. Op de evohome regelaar, druk op het groene symbool om het toewijssignaal uit te zenden. Als de HCE80 deze goed ontvangt dan zal de 1e zone LED permanent orange branden.
 8. Op de evohome regelaar, druk 'terug'
 9. Op de HCE80 druk de antenne-toets 3 keer kort in, de 2e zone LED gaat nu oranje knipperen. (Toewijs modus koelen zone 2)
 10. Op de evohome regelaar, druk op het groene symbool om het toewijssignaal uit te zenden. Als de HCE80 deze goed ontvangt dan zal de 2e zone LED permanent orange branden.
 11. Herhaal deze stappen voor alle zones die ook gebruikt worden om te koelen.
  • Het toewijzen voor koelen wordt herhaald tot de laatste zone die gebruikt wordt.
  • Wanneer een of meer zones niet gebruikt worden kan aan deze voorbij gegaan worden. Blijf kort op de antenne-toets drukken, totdat de HCE80 uit zijn toewijsmode gaat.
 12. Op evohome, indien klaar bevestig dan (groene vink knop) om de configuratie af te ronden.
  • Voor de Koelzone kan een tijdprogramma worden ingesteld, maar omdat het om (trage) vloerverwarming gaat gelden er dezelfde adviezen als voor verwarming: niet teveel en te grote temperatuurverschillen inprogrammeren.